Koszyk na zakupy

Brak produktów w koszyku.

Zasady i warunki

PRZEGLĄD

Ta strona jest obsługiwana przez WW Scenics. W całej witrynie terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do WW Scenics. WW Scenics oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad i uwag podanych tutaj.

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą "Usługę" i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków ("Warunki korzystania z usługi", "Warunki"), w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki korzystania z usługi dotyczą wszystkich użytkowników strony, w tym bez ograniczeń użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub twórcami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części strony, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Korzystania z Usług. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej lub korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze Warunki Świadczenia Usług są uważane za ofertę, jej przyjęcie jest wyraźnie ograniczone do niniejszych Warunków Świadczenia Usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do obecnego sklepu będą również podlegać Warunkom Korzystania z Usług. Z najbardziej aktualną wersją Warunków korzystania z usługi można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

ROZDZIAŁ 1 - REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki korzystania z serwisu, użytkownik oświadcza, że jest co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, lub że jest pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i udzielił nam zgody na korzystanie z tej strony przez osoby niepełnoletnie pozostające pod jego opieką.

Użytkownik nie może wykorzystywać naszych produktów do celów niezgodnych z prawem lub niedozwolonych, a także nie może podczas korzystania z Usługi naruszać jakichkolwiek przepisów prawa obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym między innymi przepisów dotyczących praw autorskich).

Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani innych kodów o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług przez Użytkownika.

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z dowolnego powodu w dowolnym czasie.

Użytkownik rozumie, że jego treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w sposób niezaszyfrowany i obejmować (a) transmisję przez różne sieci; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części serwisu, korzystania z niego, dostępu do niego ani żadnego kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zamieszczone na tej stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez skonsultowania się z pierwotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach zamieszczonych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, z konieczności, nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania żadnych informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za monitorowanie zmian na naszej stronie.

SEKCJA 4 - MODYFIKACJE USŁUG I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) bez uprzedzenia w dowolnym momencie.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeżeli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą występować w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką Zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyświetlać jak najdokładniej kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlany przez monitor komputera kolor będzie dokładny.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług jakiejkolwiek osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości wszelkich produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące dowolnego produktu lub usługi przedstawione na tej stronie są nieważne w miejscach, gdzie jest to zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną naprawione.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH RACHUNKÓW I KONT

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji każdego zamówienia złożonego u nas przez użytkownika. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku dokonania przez nas zmiany lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika poprzez kontakt z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu składania zamówień, które w naszej wyłącznej ocenie wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Użytkownik zobowiązuje się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, nie mamy nad nimi kontroli ani nie mamy na nie wpływu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "w stanie, w jakim się znajdują" i "w miarę dostępności" bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez jakiegokolwiek poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez Użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Wszelkie korzystanie przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem strony odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania, a użytkownik powinien upewnić się, że zapoznał się i zaakceptował warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego dostawcę (dostawców) zewnętrznego.

Możemy również, w przyszłości, oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym, wydanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom Korzystania z Usług.

SEKCJA 8 - LINKI DO STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

Łącza stron trzecich na tej stronie mogą kierować do stron internetowych stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę ich zawartości lub dokładności i nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za materiały lub witryny internetowe osób trzecich, ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami stosowanymi przez strony trzecie oraz upewnienie się, że je rozumiesz, zanim przystąpisz do jakiejkolwiek transakcji. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich powinny być kierowane do tych stron.

SEKCJA 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na naszą prośbę wyślesz określone materiały (na przykład prace konkursowe) lub bez naszej prośby wyślesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (zwane łącznie "komentarzami"), zgadzasz się, że możemy w każdej chwili, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie komentarze, które nam prześlesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) zachowania wszelkich komentarzy w tajemnicy; (2) płacenia wynagrodzenia za wszelkie komentarze; lub (3) odpowiadania na wszelkie komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niewłaściwe albo naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki korzystania z usługi.

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw stron trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub praw własności. Zgadzasz się również, że Twoje komentarze nie będą zawierały oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani nie będą zawierały wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego niż jest, ani w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez Ciebie lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE

Podanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu jest regulowane przez naszą Politykę Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie podejmujemy żadnych zobowiązań do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym bez ograniczeń, informacje o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna być traktowana jako wskazująca, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 - ZASTOSOWANIA ZABRONIONE

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach korzystania z usługi, użytkownikowi zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) w celu nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) w celu naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, ustaw lub lokalnych rozporządzeń; (d) w celu naruszania lub łamania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, znęcania się, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, pomawiania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) zamieszczania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą być wykorzystane w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamu, phishu, pharmingu, podszywania się, spidera, crawlowania lub scrape'u; (j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) do ingerencji lub obchodzenia zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Serwisu lub powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zakazanych zastosowań.

SEKCJA 13 - ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które mogą być uzyskane z korzystania z serwisu będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzysta z usługi lub nie może z niej korzystać na swoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane do Ciebie za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas określonych) dostarczane "tak jak jest" i "tak jak dostępne" do Twojego użytku, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym wszystkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.

W żadnym wypadku WW Scenics, nasi dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, dostawcy usług lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, szczególne lub wtórne szkody wszelkiego rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utratę zysków, utratę przychodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty zastępstwa lub inne podobne szkody, czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikające z korzystania z jakiejkolwiek usługi lub jakichkolwiek produktów nabytych przy użyciu usługi, lub dla wszelkich innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści, lub wszelkie straty lub szkody wszelkiego rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowane, przekazywane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem usługi, nawet jeśli poinformowano o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić WW Scenics i jej spółki macierzyste, zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, dostawców usług, podwykonawców, dostawców, praktykantów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wniesionymi przez strony trzecie w związku z lub wynikającymi z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków korzystania z serwisu lub dokumentów, które zawierają odniesienia, lub naruszenia przez użytkownika prawa lub praw stron trzecich.

SEKCJA 15 - ROZŁĄCZNOŚĆ

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania z usługi zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie mimo to egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków korzystania z usługi, przy czym takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE UMOWY

Zobowiązania i obowiązki stron powstałe przed datą rozwiązania umowy pozostają we wszystkich celach w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy.

Niniejsze Warunki Korzystania z Usług obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki korzystania z usługi w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług, lub gdy przestanie korzystać z naszej strony.

Jeśli według naszej wyłącznej oceny nie spełnisz lub podejrzewamy, że nie spełniłeś któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub odpowiednio możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub ich części).

SEKCJA 17 - CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie polityki i zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym, między innymi, wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie będą interpretowane na niekorzyść strony sporządzającej.

SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki Korzystania z Usług oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy Użytkownikowi Usługi, podlegają prawu Wielkiej Brytanii i będą interpretowane zgodnie z nim.

SEKCJA 19 - ZMIANY W WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG

Z najbardziej aktualną wersją Warunków korzystania z serwisu można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usługi poprzez publikację aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub usługi po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach korzystania z usługi oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków korzystania z serwisu należy kierować na adres info@wwscenics.com.

Wws Newsletter

Sign up to scenery news

Dostarczamy najnowsze wiadomości od społeczności WWScenics: Nowe wydania, Tutoriale, Tips & Tricks, aby poprawić swoje modelowanie, Nadchodzące wydarzenia, Ekskluzywne oferty i wiele więcej!